Gửi một tin nhắn!

Cơ quan chủ quản:Trường trung cấp nghề Xây Lắp Điện / Chịu trách nhiệm xuất bản: thầy ĐỖ THIÊN TRÀ,Trưởng phòng đào tạo

Cơ quan chủ quản:Trường trung cấp nghề Xây Lắp Điện / Chịu trách nhiệm xuất bản: thầy ĐỖ THIÊN TRÀ,Trưởng phòng đào tạo
Cơ quan chủ quản:Trường trung cấp nghề Xây Lắp Điện / Chịu trách nhiệm xuất bản: thầy ĐỖ THIÊN TRÀ,Trưởng phòng đào tạo
Tên công ty: Cơ quan chủ quản:Trường trung cấp nghề Xây Lắp Điện / Chịu trách nhiệm xuất bản: thầy ĐỖ THIÊN TRÀ,Trưởng phòng đào tạo
 Loại hình khác
 Hà Nội
 
 2013
CÁC CƠ QUAN GẦN TRƯỜNG
 30/8/2011, 21:45

Công ty Truyền Tải Điện 4 là một doanh nghiệp Nhà Nước, đơn vị thành viên của Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam (EVN ), đước thành lập theo quyết định số ...

sơ đồ website
 12/8/2011, 13:27

cơ sở vật chất / facilities bản đồ / map tổ chức nhân sự / HR Organization thông tin chiêu sinh / enrollment information học viên thành đạt / student achievement tài liệu nghiệp vụ / document thông tin tuyển dụng / recruitment information xem điểm thi / View test scores thời khóa biểu / Timetable

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?